مشاوره تحصیلی

1398/11/03 در ساعت 08:30:00

تحصیل همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی انسان در طول دوران زندگی دغدغه بسیاری از مردم جامعه است.

مشاوره تحصیلی

تحصیل همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی انسان در طول دوران زندگی دغدغه بسیاری از مردم جامعه است، و برای همه ما یک دوراهیست، دوراهی درس خواندن یا نخواندن! اگر از این مرحله با کش و قوس های فراوان بالاخره عبور کرده اید، و انتخابتان تحصیل است، باید بدانید تازه این شروع ماجراست و باید برای این مسیر پیچیده علاوه بر مستعد بودن انتخاب های درستی هم داشته باشید، دغدغه اینکه در کدام دانشگاه بتوانید قبول شوید یا در چه رشته ای دوست دارید موفق باشید، همه و همه نیازمند آگاهی کامل فرد از شرایط موجود است آگاهی که امروز به لطف شبکه ها و کانال های مختلف مجازی به راحتی در دسترس هستند. اما چقدر این اطاعات درست هستند یا کامل؟ سوالیست که همواره در ذهنمان نقش بسته!

نظر جدید
0%