آنالیز مواد و محلول ها با دستگاه GC-Mass

1399/02/08 در ساعت 10:33:00

از مهم ترین نگرانی این روزها برای تولید کنندگان مواد ضدعفونی کننده، سنجش نوع و درصد الکل مصرفی آن هاست و از همین رو آنالیز آنها می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

آنالیز مواد و محلول ها با دستگاه GC-Mass

از مهم ترین نگرانی این روزها برای تولید کنندگان مواد ضدعفونی کننده، سنجش نوع و درصد الکل مصرفی آن هاست و از همین رو آنالیز آنها برای تشخیص الکل های تقلبی یا تعیین خلوص می تواند بسیار سودمند باشد.

هامون طب پیشرو بعنوان مهم ترین بازوی علمی و پژوهشی مجموعه هامون با برخورداری از دستگاه های  GC  GCmass   LCMass ICP  IC، در حال فعالیت در خصوص آنالیز کلیه داروهها، سموم، فلزات سنگین، آنیونها، متابولیتهای دارویی، و... می باشد.

دستگاه GC-Mass  کاربرد گسترده ای در صنایع داروسازی ، کشاورزی، پتروشیمی و غیره به منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته با نقطه جوش پایین دارد.

کاربرد دستگاه

جداسازی و شناسایی ترکیبات فرارمانند هیدروکربن‌ها، استرها، الکل‌ها و اسانس ها.

تعیین وزن مولکولی و طیف جرمی ترکیبات

تعیین میزان خلوص مواد

زمینه های کاربردی دستگاه

اندازه گیری مقدار داروها و بررسی ساختار آنها.

سنجش آلودگی ها در آب ، خاک و هوا.

کنترل کیفی و کمی در زمینه های پزشکی قانونی، مواد مخدر ،مهندسی ، پزشکی ، علوم پایه ، کشاورزی و بیوتکنولوژی

جداسازی و شناسایی تعدادی ازترکیبات غیرفرار مانند اسیدهای چرب بعد از تشکیل مشتقات فرار تایید صحت سنتز مواد

نحوه عملکرد دستگاه

دستگاه GC-MS از دو قسمت  GC(گاز کروماتوگرافی) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است.در قسمت GC، پروسه جداسازی رخ می دهد. اجزای موجود درنمونه براساس برنامه دمایی دستگاه و برحسب تمایلی که فاز ساکن درون ستون برای نگهداری آنها دارد از یکدیگر جدا می شونذ. فاز متحرک اجزای جدا شده را به طرف آشکارساز هدایت می کند. جریان گاز خارج شده ازGC وارد محفظه یونیزاسیون طیف سنج جرمی می‌گردد. هنگامی که الکترونهای پُر انرژی به مولکولهای نمونه برخورد کند، یونیزاسیون مولکولها رخ می‌دهد. یونهای حاصله، از درون آنالیزر عبور کرده و در نهایت آشکار می‌گردند.با استفاده از Mass حصول طیف جرمی هر جزء موجود در نمونه ممکن می‌گردد. طیف جرمی به‌صورت نموداری از درصد فراوانی یون بر حسب نسبت m/e نشان داده می‌شود. با بررسی یک طیف جرمی معمولی می‌توان اطلاعات بسیار زیادی در مورد شناسایی ترکیب، ایزوتوپها، وزن مولکولی، یونهای مولکولی و... بدست آورد.

آنالیز مواد و فرآورده ها برای شرکت های دانش بنیان با تخفیفات ویژه انجام می پذیرد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های   زیر تماس   بگیرید. 

09981204001

داخلی (5031)-02166919151 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%