دانشگا علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر تربت حیدریه است.

در سال ۱۳۷۲ دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه به عنوان یک دانشکده اقماری تأسیس شد و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام وظیفه می‌نمود.

باتوجه به پتانسیل این شهرستان درحوزه‌های مختلف و موقعیت جغرافیایی خاص و با عنایت به پیگیری‌های بعمل آمده، برابر مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه در مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد منفک گردید و به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتقاء یافت. این شورا در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ مجوزارتقای دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه را صادر نمود. در سال ۱۳۹۳ شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های زاوه و مه‌ولات از دانشگاه علوم پزشکی مشهد منفک و به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه الحاق گردید.

دانشکده‌ها

  • دانشکده پرستاری و مامایی
  • دانشکده علوم پیراپزشکی
  • دانشکده بهداشت

بیمارستان‌ها

  • بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
  • بیمارستان_امام حسین (ع)
  • بیمارستان_امام رضا (ع)_مه ولات

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

نام آلبوم:
افزودن ماژول جدید
0%