دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

 قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور، در شهر بیرجند و در استان خراسان جنوبی واقع است. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در خیابان غفاری واقع است و این دانشگاه به عنوان متولی امر بهداشت و درمان در خراسان جنوبی نیز شناخته می‌شود.

این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ ه‍.ش و با تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکدۀ پزشکی بیرجند و تحت ریاست دکتر غضنفر فروزانفر تأسیس شد و در سال ۱۳۶۵ با پذیرش ۵۰ دانشجوی پزشکی و ۳۰ دانشجویی پرستاری، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.[۲] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال ۱۳۷۲ به پاس موفقیت دانشجویان دانشکدۀ تازه‌بنیاد بیرجند در کسب مقام اول آزمون جامع علوم پایۀ پزشکی سال ۱۳۷۱ کشور، مجتمع آموزشی پزشکی بیرجند را (شامل: دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ پرستاری و آموزشکدۀ پیراپزشکی) به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، ارتقا داده و دکتر غضنفر فروزانفر را به ریاست آن منصوب نمود.[۳]

دانشجویان این دانشگاه در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸، ۵ بار مقام اول و یک بار مقام دوم آزمون جامع علوم پایۀ پزشکی کشور را در بدست آورده‌اند.[۴]

در حال حاضر این دانشگاه متشکل از هشت دانشکده و یک آموزشکده بوده که دارای ۲٬۷۵۷ دانشجو در ۳۵ رشتۀ تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای و ۱۹۷ عضو هیئت علمی می‌باشد.

دانشکده‌ها

 • دانشکدۀ پزشکی
 • دانشکدۀ پرستاری و مامایی
 • دانشکدۀ پیراپزشکی
 • دانشکدۀ بهداشت
 • دانشکدۀ دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکدۀ پیراپزشکی و بهداشت فردوس
 • دانشکدۀ پرستاری و مامایی قاین
 • دانشکدۀ پرستاری طبس
 • دانشکدۀ بهداشت سرایان
 • آموزشکدۀ فوریت‌های پزشکی

مراکز ارائه خدمات وابسته به دانشگاه

 • بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) با ۲۲۴ تخت
 • بیمارستان امام رضا (ع) با ۱۵۰ تخت
 • بیمارستان رازی
 • بیمارستان نهبندان با ۳۲تخت
 • بیمارستان قاین با ۱۲۰تخت
 • بیمارستان فردوس با ۹۶ تخت
 • بیمارستان بشرویه با ۳۲ تخت
 • بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس با ۷۵ تخت
 • ۱۱ مرکز بهداشت شهرستان
 • ۳۳ پایگاه شهری
 • ۴۸ مرکز بهداشتی درمانی روستایی
 • ۳۱۹ خانه بهداشت فعال
 • ۵۱ پایگاه اورژانس شهری و جاده ای

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

نام آلبوم:
افزودن ماژول جدید
0%