پشتو
0%
خدمات به شرکت های افغانستانی

خدمات به کمپنی های افغانستانی

هامون متشکل از تیم متخصص کاملا افغانستانی است که بدنبال توسعه تولید و تجارت و ارائه خدمات در افغانستان است. این مجموعه دارای دو دفتر کاری در کابل، یک دفتر در هرات و یک دفتر مرکزی در تهران می باشد.

حوزه کاری مجموعه هامون دانش پیشرو گسترده می باشد که این خدمات برای شرکت های هموطن شامل موارد ذیل است:

  • واردات دارو و تجهیزات پزشکی با مجوز صحت عامه به افغانستان
  • راه اندازی خط تولید در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی
  • ثبت دارو و محصولات پزشکی در افغانستان 
  • واردات محصولات غیر داروئی با استاندارد های بالا
  • فراهم آوری خدمات مورد نیاز کمپنی ها در تمام حوزه های کاری
  • تامین دانش و تکنولوژی مورد نیاز جهت راه اندازی خط تولید در تمام موارد

با توجه به حوزه کاری گسترده این شرکت هموطنان عزیز می توانند برای همکاری و پیش برد پروژه های مشترک اقدام نمایند.