پشتو
0%
درباره ما

هامون دانش پیشرو

متشکل از تیم متخصص افغانستانی

کریدور صادرات محصولات دانش بنیان به کشور جمهوری اسلامی افغانستان

عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

نياز سنجي و راه اندازی خط توليد در كشور جمهوری اسلامی افغانستان

ثبت شده و دارای مجوز از افغانستان

 

 

خدمات مجموعه هامون

صادرات محصولات دانش بنیان تولید و انتقال تکنولوژی خدمات به شرکت های افغانستانی اعزام دانشجو