درباره ما

هامون دانش پیشرو


کریدور صادرات محصولات دانش بنیان به کشور جمهوری اسلامی افغانستان

عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

نياز سنجي و راه اندازی خط توليد در كشور جمهوری اسلامی افغانستان

ثبت شده و دارای مجوز از افغانستانخدمات مجموعه هامون

صادرات محصولات دانش بنیانتولید و انتقال تکنولوژیخدمات به شرکت های افغانستانیاعزام دانشجو


افزودن ماژول جدید
0%