معرفی مجموعه بین المللی هامون دانش پیشرو


چشم انداز ما


مجموعه ی هامون بعنوان مجموعه ای برخاسته از میان متخصصان افغانستانی خرسند است که در جهت رشد اقتصادی و تبادل دانش میان ایران و افغانستان فعالیت دارد.

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و همچنین توسعه صادرات علمی محصولات ایران به افغانستان چشم انداز کوتاه مدت این مجموعه است و انتقال تکنولوژی تولید و راه اندازی خط تولید محصولات در افغانستان چشم انداز دراز مدت این مجموعه می باشد.

 

رسالت ما 


بازارسنجی، بازاریابی و صادرات محصولات با کیفیت ایران به افغانستان با تکیه بر بهره مندی از تیم متخصص و زیرساخت های قوی در ایران و افغانستان میسر است.

 

خدمات ما

 

 

مشتریان ما
 

دریافت کاتالوگ هامون

 

افزودن ماژول جدید