انتقال تکنولوژی
معرفی مجموعه بین المللی هامون دانش پیشرو
  •  کریدور صادرات محصولات دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
  • ثبت شده و دارای مجوز از افغانستان


چشم انداز ما


مجموعه ی هامون بعنوان مجموعه ای برخاسته از میان متخصصان افغانستانی خرسند است که در جهت رشد اقتصادی و تبادل دانش میان ایران و افغانستان فعالیت دارد.

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و همچنین توسعه صادرات علمی محصولات ایران به افغانستان چشم انداز کوتاه مدت این مجموعه است و انتقال تکنولوژی تولید و راه اندازی خط تولید محصولات در افغانستان چشم انداز دراز مدت این مجموعه می باشد.

 

رسالت ما 


بازارسنجی، بازاریابی و صادرات محصولات با کیفیت ایران به افغانستان با تکیه بر بهره مندی از تیم متخصص و زیرساخت های قوی در ایران و افغانستان میسر است.

 

خدمات ما

 

  • بازار سنجی و بازاریابی محصولات 
  • تسهیل و تسریع محصولات
  • برگزاری نشست های تجاری، علمی و تخصصی 
  • بازاریابی علمی برای محصولات خاص مانند دارو و تکنولوژی های پیشرفته

 

مشتریان ما
 

  • درسا دارو 
  • صنایع دارویی دینه ایران
  • واریان فارمد
دریافت کاتالوگ هامون

 

افزودن ماژول جدید
0%