هامون دانش پیشرو

معرفی مجموعه بین المللی هامون دانش پیشرو


چشم انداز ما


مجموعه ی هامون بعنوان مجموعه ای برخاسته از میان متخصصان افغانستانی خرسند است که در جهت رشد اقتصادی و تبادل دانش میان ایران و افغانستان فعالیت دارد.

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و همچنین توسعه صادرات علمی محصولات ایران به افغانستان چشم انداز کوتاه مدت این مجموعه است و انتقال تکنولوژی تولید و راه اندازی خط تولید محصولات در افغانستان چشم انداز دراز مدت این مجموعه می باشد.

افزودن ماژول جدید